top of page

Mjuka värden är som en muskel

Ju mer du tränar en muskel

desto starkare blir den

<