top of page

Ny pandemilag

Från måndag 11 Januari till 24 Januari gäller

max 20 pers per pass i enlighet

med den nya pandemilagen

eftersom det är Lag behöver vi följa

de nya reglerna